Czy można anulować zapis o przewłaszczeniu pojazdu na zabezpieczenie?

Dodał

car3Bank udzielając kredytu na zakup samochodu staje się jako wierzyciel jego właścicielem, póki kredytobiorca nie spłaci zaciągniętego kredytu. Niemożliwa jest zatem sprzedaż pojazdu przed spłatą długu, chyba że uda się w inny sposób porozumieć z bankiem.

W umowie kredytowej istnieje zapis o przewłaszczeniu pojazdu na zabezpieczenie. Taka umowa wiąże się z tym, że do czasu spłaty kredytu i zwrotnego przeniesienia własności samochodu na kredytobiorcę jego właścicielem pozostaje wierzyciel, czyli bank. Tak więc zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą mówiącą, że nie można przenieść na inną osobę więcej praw niż się samemu posiada, nie można zbyć samochodu, którego się nie jest właścicielem. Cóż jednak w sytuacji kiedy kredytobiorcy bardzo na tym zależy?

Gdyby samowolnie sprzedał auto grozi mu za to kara pozbawienia wolności do lat trzech (Kodeks karny, art. 284, ust.1).

Chcąc jednak uniknąć tak nieprzyjemnych konsekwencji można spróbować innego rozwiązania. Chociażby przekazać komuś auto do użytkowania, albo je wydzierżawić. W takich okolicznościach nie narusza wspomnianych wcześniej przepisów. Należy jednak zawczasu upewnić się, czy podpisana z bankiem umowa nie wyklucza takiej możliwości.

Zawsze można jeszcze spróbować rozmów z bankiem, a w ich efekcie zwolnić pojazd z zabezpieczenia ustanawiając inne, przykładowo poręczenie, dzięki czemu możnaby już legalnie sprzedać samochód.

Podstawa prawna:

Kodeks karny [Dz. U. 2016, poz. 1137 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 19 (1373) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *