Podatki i opłaty lokalne

Podatek od środków transportowych

Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej, • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie […]

Więcej ›

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: • grunty, • budynki lub ich części, • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnicy Podmiotami obowiązanymi do zapłaty […]

Więcej ›

Podatek leśny

Podatek leśny 09/09/2013 w 10:32 0 komentarzy

Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są: lasy – grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność […]

Więcej ›

Opłata targowa

Opłata targowa 09/09/2013 w 10:30 0 komentarzy

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich […]

Więcej ›

Opłata uzdrowiskowa

Opłata uzdrowiskowa 09/09/2013 w 10:29 0 komentarzy

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach […]

Więcej ›

Opłata miejscowa

Opłata miejscowa 09/09/2013 w 10:24 0 komentarzy

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: 1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt […]

Więcej ›

Opłata od posiadania psów

Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych […]

Więcej ›

Ewidencja podatkowa nieruchomości

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (w tekście ustawy zamieszczono stawki podatków i opłat obowiązujących w 2013 r.). Czytaj więcej o Ustawa z dnia […]

Więcej ›

Formularze – podatki i opłaty lokalne

Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy (link otwiera nowe okno). Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje (link otwiera nowe okno). Wzory obowiązujące w poprzednich […]

Więcej ›