Rejestracja podatników

Rejestracja podatników

Podstawowe zagadnienia Zasady ogólne Ustawa określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne zwanych „płatnikami składek ubezpieczeniowych”, zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, […]

Więcej ›