Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej, • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie […]

Więcej ›