Tagi: "koszty podatkowe"

Nie zapłaciłeś odsetek za zwłokę – nie możesz ich wliczyć w koszty podatkowe

Nie zapłaciłeś odsetek za zwłokę – nie możesz ich wliczyć w koszty podatkowe

Przedsiębiorcy 18/03/2017 w 06:45 0 komentarzy

Ustawa o pdof jednoznacznie odrzuca możliwość zaliczenia odsetek za nieterminowe dokonanie płatności w przypadku, kiedy jeszcze nie zostały one opłacone. Dopiero wraz z uiszczeniem naliczonych odsetek można je ująć w […]

Więcej ›
Zimówki nie podnoszą wartości początkowej pojazdu

Zimówki nie podnoszą wartości początkowej pojazdu

Przedsiębiorcy 06/02/2017 w 19:28 0 komentarzy

Przedsiębiorca posiadający w ewidencji środków trwałych samochód ciężarowy i kupujący do niego opony zimowe nie przyczynia się do zwiększenia wartości początkowej pojazdu. Poniesione koszty powinien rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów. […]

Więcej ›
Czesne a koszty uzyskania przychodów

Czesne a koszty uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy 11/01/2017 w 19:17 0 komentarzy

Czy przedsiębiorca może wliczyć w koszty podatkowe wydatki poniesione na studia zaoczne? Tak, jeżeli ich kierunek jest bezpośrednio związany z profilem działania firmy, a koszty nauki zostały poniesione po rozpoczęciu […]

Więcej ›
Rozliczenie szczepień ochronnych dla pracowników

Rozliczenie szczepień ochronnych dla pracowników

Osoby fizyczne 13/10/2016 w 10:37 0 komentarzy

Jeśli sfinansowanie szczepień ochronnych dla zatrudnionych przez firmę pracowników nie jest jej obowiązkiem, a wynika z własnej inicjatywy, można poniesione w związku z tym wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych, a […]

Więcej ›
Stracona zaliczka a koszty podatkowe

Stracona zaliczka a koszty podatkowe

Firma powinna wykazać w podatku dochodowym zaliczki, które przyjęła (i zatrzymała) od kontrahentów na poczet usług, które nie doszły do skutku z powodu zerwania umowy. Jednak wpłacone i stracone przez […]

Więcej ›
Podatek przy zastępstwie

Podatek przy zastępstwie

Osoby fizyczne 28/12/2015 w 20:11 0 komentarzy

Nie ma znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest na zastępstwo, czy na zwykłych warunkach. Ze względów podatkowych tacy pracownicy traktowani są tak samo. Art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób […]

Więcej ›
Korekta faktury wymaga zmiany rozliczenia za okres, którego dotyczy pierwotna FV

Korekta faktury wymaga zmiany rozliczenia za okres, którego dotyczy pierwotna FV

Prawo krajowe 15/12/2014 w 14:51 0 komentarzy

Białostocki WSA orzekł, iż zwroty produktów i wynikające z nich korekty faktur wiążą się z koniecznością zmiany wysokości kosztów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił zakup. Nie można ich […]

Więcej ›
Funkcjonalne powiązanie może usprawiedliwiać wliczenie w koszty promocji cudzego produktu

Funkcjonalne powiązanie może usprawiedliwiać wliczenie w koszty promocji cudzego produktu

Przedsiębiorcy 10/04/2014 w 19:31 0 komentarzy

W sytuacji, kiedy podatnik pozyskuje zyski ze sprzedaży cudzego produktu, może on wliczyć w koszty wydatki poniesione na jego promocję. Firma należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej osiąga przychody głównie ze […]

Więcej ›
Prawa autorskie rzeczoznawcy

Prawa autorskie rzeczoznawcy

W odniesieniu do honorarium rzeczoznawcy majątkowego znajdują zastosowanie przepisy prawa autorskiego. Może on więc stosować 50 procentowe koszty uzyskania przychodów. Z wnioskiem o indywidualną interpretację zwrócił się do izby skarbowej […]

Więcej ›
Dieta przedsiębiorcy

Dieta przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy 02/04/2014 w 18:56 0 komentarzy

Wyjazdy służbowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu wskazanego przez ustawodawcę. Różnica między faktycznie wydaną sumą, a kwotą limitu nie może być natomiast […]

Więcej ›