Sprawdź kontrahenta w SEED

Sprawdź kontrahenta w SEED

Komisja Europejska udostępniła system SEED-on-Europa zawierający część danych gromadzonych przez domenę wspólnotową i zapewniajacy prowadzącym działalność w zakresie wyrobów akcyzowych możliwość sprawdzenia online podstawowych danych na temat ich kontrahentów: ważności […]

Więcej ›