Podatnicy

Podatnicy

Podatnicy 06/09/2013 w 10:46 0 komentarzy

Stosownie do art. 13 ustawy podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny […]

Więcej ›