Otrzymałeś pomoc od OPP? Zapłać państwu podatek.

Dodał

pieniądzeOrganizacje Pożytku Publicznego (na które podatnicy przekazują 1 % podatku przy rozliczeniu PIT) przekazują podopiecznym pomoc często w formie finansowej. Najczęściej muszą oni potem odprowadzić od niej podatek.

O tym, czy pomoc musi być opodatkowana, decyduje rodzaj umowy zawartej pomiędzy podopiecznym, a OPP. Przeważnie pomoc jest przekazywana w postaci darowizny, toteż należy w takiej sytuacji wykazać otrzymany w postaci darowizny dochód i odprowadzić od niego podatek, jeśli przekroczony zostanie limit kwoty wolnej od podatku.

W odniesieniu do osób obcych, a taka sytuacja ma miejsce przy przekazywaniu funduszy przez Organizacje Pożytku Publicznego podopiecznym – jest to tak zwana trzecia grupa podatkowa – kwota zwolniona z opodatkowania to 4902 zł otrzymane w przeciągu pięciu lat.

Ministerstwo finansów informuje, że nie wszystkie „bezpłatne przysporzenia” (a więc zaliczająca się do nich pomoc z OPP) na rzecz osób fizycznych, muszą być traktowane jako darowizna. Może być bowiem wynikiem innej czynności prawnej i w związku z tym nie nalicza się od nich podatku od darowizn i spadków.

Resort przypomina, że nie są rzadkością przypadki, gdy w odniesieniu do świadczenia pozyskanych od OPP stosuje się regulacje przewidziane ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Podatek dochodowy od osób fizycznych należy odprowadzać od wszelkiego rodzaju dochodów, za wyjątkiem:

  1. dochodów zwolnionych w oparciu o art. 21 w/w ustawy, czyli:
  • zapomóg otrzymanych w konsekwencji zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, bądź śmierci
  • świadczeń z pomocy społecznej
  1. dochodów zwolnionych w oparciu o zalecenia art. 52, 52a i 52c updof
  2. dochodów, od których zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej (Dz. U. 1997, nr  137, poz. 926).

 

Co oczywiste – jeżeli jakiś przychód podlega opodatkowaniu jako spadek, lub darowizna, nie należy już odprowadzać od niego podatku od osób fizycznych. Jednocześnie – jeśli świadczenia uzyskane od Organizacji Pożytku Publicznego nie podlegają regulacjom przepisów podatku od spadków i darowizn, ani nie można ich odnaleźć na liście zwolnień podatkowych, to muszą być opodatkowana na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową opisaną w art. 27, ust. 1 updof.

 

updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350).

Jeden komentarz

  1. Teraz za wszystko trzeba odprowadzać kolosalne podatki. Dlatego tyle osób wyjeżdża z Polski i szuka lepszego życia za granicą… nie dziwię się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *