Pracodawca wpłaca, pracownik upomina się o zwrot

Dodał

impera integracyjnaPracodawca wpłaca zaliczkę fiskusowi, jednak jeśli jest ona bezpodstawnie pobrana, to podatnik sam musi się upomnieć o jej zwrot. Płatnik powinien mu to natomiast ułatwić.

8 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (o sygn. akt K 7/13), zgodnie z którym w przypadku niektórych świadczeń nieodpłatnych na rzecz pracowników, od których pracodawcy odprowadzali zaliczki, możliwe będzie odzyskanie niesłusznie odprowadzonych od fiskusa pieniędzy. I to za 6 lat wstecz.

Orzeczenie TK dotyczy nieodpłatnych świadczeń dla pracowników niegenerujących dla nich przychodu, z których należy wykluczyć takie, które:

-przekazano pracownikowi zgodnie z jego wolą i z jakich dobrowolnie korzystał

-realizowano tylko dla dobra pracownika

-niosły ze sobą korzyść dla pracownika w postaci zaoszczędzenia ponoszonych kosztów

-powodowały powstanie korzyści dla danego pracownika, a nie grupy pracowników, między którymi dopiero dzieli się ogólne świadczenie.

W związku z powyższym za nieodpłatne świadczenia, od których nie generuje się przychód podatkowy dla pracownika należy uznać np.: udział w szkoleniu, imprezie integracyjnej, czy każdą inną okoliczność, podczas której nie są spełnione wspomniane wcześniej warunki.

Co robić jednak w sytuacji, gdy zaliczka została już pobrana i wpłacona fiskusowi przez płatnika? Chociaż do obowiązku pracodawcy należy zgłoszenie i wpłacenie zaliczki na podatek dochodowy, to jednak upomnieć się o jej zwrot musi już sam pracownik w rozliczeniu rocznym. Płatnik musi jednak ułatwić  mu dokonanie tej czynności poprzez przekazanie mu (oraz do Urzędu Skarbowego) formularza PIT-11, w którym wykazuje ogólną kwotę wszystkich zaliczek pobranych bezpodstawnie, ale przy tym w przychodach pracownika nie wykazuje kwoty przychodu zawyżonego w związku  z nieodpłatnym świadczeniem.

Jako przykład można tu podać sytuację pracownika, który w umowie o pracę, jako miejsce świadczenia pracy ma wskazane województwo śląskie, a został wysłany w związku z obowiązkami służbowymi poza jego granice, gdzie przez 5 dni korzystał z noclegów i wyżywienia o wartości 1500zł, i miał doliczone do przychodów 1000zł – reszta została zwolniona w oparciu o art. 21, ust.1, pkt. 19 ustawy o PIT. Od owego tysiąca pracodawca naliczył i wpłacił fiskusowi zaliczkę na podatek PIT. Aktualnie, o ukazaniu się wyroku Trybunału Konstytucyjnego płatnik w PIT-11nie uwzględni 1000zł jako przychodu dla pracownika, ale wykaże zaliczkę, która pobrał, w skutek czego w deklaracji rocznej z automatu wykazana zostanie nadpłata w postaci pobranych zaliczek.

Podstawa prawna:
-Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.) -art. 12.
-Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749 ze zm.)
-Kodeks pracy (Dz. U. 2014, poz.1502).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, listopad 2014 nr 222 (3863).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *