Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Stawka Okres obowiązywania Podstawa prawna 10.00% od 4 lipca 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca  2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za […]

Więcej ›