Osoby fizyczne

Czy można anulować zapis o przewłaszczeniu pojazdu na zabezpieczenie?

Czy można anulować zapis o przewłaszczeniu pojazdu na zabezpieczenie?

Osoby fizyczne 28/03/2017 w 10:45 0 komentarzy

Bank udzielając kredytu na zakup samochodu staje się jako wierzyciel jego właścicielem, póki kredytobiorca nie spłaci zaciągniętego kredytu. Niemożliwa jest zatem sprzedaż pojazdu przed spłatą długu, chyba że uda się […]

Więcej ›
Zabezpieczenie bliskich na wypadek własnej śmierci

Zabezpieczenie bliskich na wypadek własnej śmierci

Osoby fizyczne 28/03/2017 w 10:41 0 komentarzy

Prawo bankowe przewiduje możliwość złożenia przez właściciela rachunku dyspozycji, na podstawie której wskazana przez niego osoba lub osoby mogą pobrać określone przez niego kwoty z rachunku. Wysokość wypłat ograniczona jest […]

Więcej ›
Gmina co 2,5 roku będzie badać sytuację materialną rodzin zajmujących lokale komunalne

Gmina co 2,5 roku będzie badać sytuację materialną rodzin zajmujących lokale komunalne

Osoby fizyczne 15/03/2017 w 21:20 0 komentarzy

Znaczny odsetek lokatorów korzystających z mieszkań komunalnych znajduje się w bardzo dobrej sytuacji materialnej. Tymczasem z górą 165 tysięcy rodzin czeka na lokal. Gminy mają zająć się weryfikacją uprawnień do […]

Więcej ›
Ukróci się stosowanie doręczenia zastępczego

Ukróci się stosowanie doręczenia zastępczego

Osoby fizyczne 28/02/2017 w 19:57 0 komentarzy

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie będzie można uznać przesyłki za doręczoną, jeśli została przesłana na nieprawidłowy adres, albo w danych osobowych wystąpiła pomyłka. Doręczenie zastępcze ma być wykorzystywane tylko […]

Więcej ›
Mieszkanie zalane – kto odpowiada: ubezpieczyciel czy zarządca?

Mieszkanie zalane – kto odpowiada: ubezpieczyciel czy zarządca?

Osoby fizyczne 27/02/2017 w 18:54 0 komentarzy

Zarządca nieruchomości zawarł polisę OC w celu zabezpieczenia jej ochrony ubezpieczeniowej. W efekcie awarii instalacji wodnej kilka mieszkań zostało zalanych. Ubezpieczyciel wypłacił ich właścicielom pewne kwoty odszkodowania, jednak niższe niż […]

Więcej ›
Praca w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania

Praca w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania

Osoby fizyczne 20/02/2017 w 07:14 0 komentarzy

Jeżeli pracownik mieszka w miejscowości innej niż ta, w której położony jest jego zakład pracy, przysługują mu podwyższone koszty uzyskania przychodów. Nawet jeżeli w ciągu roku zmienił adres i także […]

Więcej ›
Jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, czy może przyjąć nazwisko nowego męża matki?

Jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, czy może przyjąć nazwisko nowego męża matki?

Osoby fizyczne 08/02/2017 w 17:11 0 komentarzy

Gdy matka małoletniego dziecka zawiera małżeństwo, a mąż nie jest ojcem jej dziecka, oboje mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (lub konsulem) oświadczenie, iż dziecko będzie nosić identyczne nazwisko, […]

Więcej ›
Mąż śpi po nocnej zmianie – czy żona może zmienić godziny pracy?

Mąż śpi po nocnej zmianie – czy żona może zmienić godziny pracy?

Osoby fizyczne 31/01/2017 w 18:51 0 komentarzy

Małżeństwo wspólnie wychowuje dzieci. On pracuje w piekarni na nocne zmiany, ona w firmie, w godzinach 700 do 1500. Jako, że sytuacja ma charakter długotrwały, mają problem z odprowadzaniem dzieci […]

Więcej ›
Zasiłek przedemerytalny po śmierci podopiecznego

Zasiłek przedemerytalny po śmierci podopiecznego

Osoby fizyczne 21/01/2017 w 09:02 0 komentarzy

Nowelizacja ustawy o świadczeniach przedemerytalnych otwiera możliwość ubiegania się o przyznanie zasiłku przedemerytalnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczeń z powodu śmierci podopiecznego. Z pierwszym dniem stycznia […]

Więcej ›
Kiedy można ubiegać się o umorzenie pożyczki z ZFRON?

Kiedy można ubiegać się o umorzenie pożyczki z ZFRON?

Osoby fizyczne 18/01/2017 w 18:34 0 komentarzy

Pracownik Zakładu pracy chronionej może ubiegać się o przyznanie pożyczki na cele związane z rehabilitacją leczniczą, społeczną, lub zawodową. Nie zawsze musi zwracać pozyskane środki. Na wniosek zainteresowanych pracowników przyznaje […]

Więcej ›