Preferencje podatkowe w Polsce

Preferencje podatkowe w Polsce

Preferencje podatkowe w Polsce

Raport „Preferencje podatkowe w Polsce” zawiera przegląd i analizę wartości preferencji podatkowych w polskim systemie podatkowym, występujących w najważniejszych z punktu widzenia dochodów budżetu państwa podatkach: podatku od towarów i […]

Więcej ›