Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów

Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych […]

Więcej ›