Unia Europejska

Tantiemy dwa dziesięciolecia dłużej

Tantiemy dwa dziesięciolecia dłużej

Unia Europejska 09/04/2015 w 17:12 0 komentarzy

W celu dostosowania polskich przepisów związanych z zabezpieczeniem praw autorskich z unijnymi standardami opracowano projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który wydłuża okres ochrony dla praw autorskich […]

Więcej ›
70 podatków do lamusa

70 podatków do lamusa

Unia Europejska 29/04/2014 w 19:38 0 komentarzy

Rumuńskie ministerstwo finansów zadecydowało o zlikwidowaniu 70 podatków i innych opłat o zbliżonym charakterze. W kolejce na usunięcie czeka następnych 30-40. Rumuński system podatkowy znajduje się na 136 pozycji w […]

Więcej ›
Nawet testowe papierosy nie uciekną przed akcyzą

Nawet testowe papierosy nie uciekną przed akcyzą

NSA uznał, że od papierosów wykorzystywanych w badaniach laboratoryjnych przy ocenie ich jakości należy odprowadzić podatek akcyzowy. Spółka należąca do koncernu tytoniowego zwróciła się z prośbą o interpretację indywidualną w […]

Więcej ›
Należność za korzystanie z oprogramowania dla użytkownika z zagranicy – kiedy wolna od podatku u źródła?

Należność za korzystanie z oprogramowania dla użytkownika z zagranicy – kiedy wolna od podatku u źródła?

Unia Europejska 21/01/2014 w 11:11 0 komentarzy

Zasadą jest, że płatność za licencję na oprogramowanie opodatkowana jest u źródła. Od tej reguły jest jednak wyjątek – podatku nie trzeba odprowadzać, gdy nabywca nie udostępnia programu innym podmiotom. […]

Więcej ›
Gaz łupkowy – premier Cameron kusi gminy

Gaz łupkowy – premier Cameron kusi gminy

Unia Europejska 16/01/2014 w 17:52 0 komentarzy

Brytyjczycy nie chcą się przekonać do odwiertów gazu łupkowego. Premier podejmuje kolejne kroki, żeby zmienić ich nastawienie. Brytyjskie władze szukają sposobu na przekonanie lokalnych społeczności do wyrażenie zgody na kolejne […]

Więcej ›
Celnicy mają prawo niszczyć podrobione towary w trybie uproszczonym

Celnicy mają prawo niszczyć podrobione towary w trybie uproszczonym

Unia Europejska 13/01/2014 w 17:08 0 komentarzy

W odniesieniu do małych  (do 2 kg brutto) paczek, co do których istnieje podejrzenie, że są pirackie, lub podrobione, celnicy mogą zastosować uproszczoną procedurę niszczenia. Wyrok sądowy nie jest ku […]

Więcej ›
Ocena ryzyka bez VAT

Ocena ryzyka bez VAT

Unia Europejska 13/01/2014 w 16:35 0 komentarzy

Usługa związana z analizą ryzyka jest niezbędna w celu przygotowania polisy ubezpieczeniowej i ustalenia wysokości stawki. W związku z tym jest zwolniona z podatku VAT. Spółka specjalizująca się w przygotowywaniu […]

Więcej ›
Jednostki budżetowe razem, czy osobno?

Jednostki budżetowe razem, czy osobno?

Unia Europejska 03/01/2014 w 17:09 0 komentarzy

W czerwcu NSA uchwalił, że jednostki budżetowe nie są odrębnymi podatnikami VAT. W grudniu zwrócił się tymczasem z zapytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy jednak w pewnych sytuacjach mogą […]

Więcej ›
Międzynarodowa umowa z Ukrainą zmniejsza podatek u źródła od odsetek

Międzynarodowa umowa z Ukrainą zmniejsza podatek u źródła od odsetek

Unia Europejska 30/12/2013 w 17:14 0 komentarzy

Konwencja zawarta między Polską, a Ukrainą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania określa podatek u źródła liczony od odsetek na 10 procent. Polska firma posiadała zadłużenie u szwajcarskiego przedsiębiorcy w związku […]

Więcej ›
Włoski sposób na ucieczkę pieniędzy do rajów podatkowych

Włoski sposób na ucieczkę pieniędzy do rajów podatkowych

Unia Europejska 26/12/2013 w 10:20 0 komentarzy

Przedświąteczne prace włoskiego parlamentu zaowocowały przegłosowaniem ustawy o „podatku gogle”. Od teraz przedsiębiorstwa z  „Włoskiego Buta” będą zobowiązane do zakupu internetowej reklamy wyłącznie od krajowych usługodawców, a nie mających siedzibę […]

Więcej ›