Międzynarodowa umowa z Ukrainą zmniejsza podatek u źródła od odsetek

Dodał

24.ukrainaKonwencja zawarta między Polską, a Ukrainą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania określa podatek u źródła liczony od odsetek na 10 procent.

Polska firma posiadała zadłużenie u szwajcarskiego przedsiębiorcy w związku z zaciągniętymi pożyczkami i narastającymi od nich odsetkami. Szwajcarzy swoje wierzytelności zbyli ukraińskiemu podmiotowi. W związku ze zmianą wierzyciela polska spółka złożyła wniosek o indywidualną interpretację do łódzkiej Izby Skarbowej. Z orzeczenia jej dyrektora wynika, iż zgodnie z zapisem w art. 11 Konwencji zawartej między Ukraina i Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (Dz. U. 1994, nr 63, poz. 269 ze zmianami) w odniesieniu do odsetek naliczany jest podatek u źródła w wysokości 10 %. Taka stawka może być zastosowana jeżeli wierzyciel posiada ukraiński certyfikat rezydencji.
Interpretacja dyrektora łódzkiej Izby Skarbowej, 27 listopada 2013 nr IPTPB3/423-321/13-5/GG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *