Rozliczanie kosztów za wynajem sprzętu ponoszonych za granicą poprzez polską firmę

Dodał

15.piec.przemysłowyPodatnicy, którzy na obszarze Polski nie posiadają swej siedziby, ani zarządu, odprowadzają podatek w Polsce tylko od przychodów, które uzyskają w naszym kraju.

Polska firma wykonując roboty za granicą  i wynajmując przy tym od zagranicznych przedsiębiorstw sprzęt nie jest zobligowana do potrącania podatku u źródła. Takie orzeczenie wydał WSA w Krakowie.

Spółka z naszego kraju wykonywała prace polegające na budowie i montażu pieców przemysłowych. Większość jej klientów pochodziła z zagranicy. Aby zminimalizować koszty transportu  maszyn, firma wynajmowała je na miejscu od lokalnych przedsiębiorców.

Firma zwróciła się do izby skarbowej z wnioskiem o wyjaśnienie, czy wynagrodzenie wypłacane zagranicznym kontrahentom musi podlegać opodatkowaniu u źródła, jak wskazuje art. 21, ust.1. pkt 1 ustawy o CIT (Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.). Jej zdaniem nie jest to konieczne, ponieważ wszystkie prace były wykonywane poza terenem naszego kraju, a zagraniczne podmioty uzyskujące wynagrodzenie z racji wynajmu maszyn przychód ten otrzymują poza Polską. Nie można więc mówić o powstaniu dla nich ograniczonego obowiązku podatkowego, o jakim mówi art. 3, ust. 2 ustawy o CIT. W odniesieniu do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania taki przychód nie jest niczym innym, jak zyskiem firmy, który podlega opodatkowaniu w miejscu stosownym do jej siedziby.

Izba skarbowa odniosła się negatywnie do  zdania spółki. Uznała, że kontrahenci pochodzący z zagranicy uzyskali przychód w naszym kraju, gdyż to stąd wypłacane były pieniądze. A chociaż usługi świadczone były poza naszym państwem, to podatek u źródła należy pobrać, gdyż odniosła przy tym korzyść polska firma.

Krakowski WSA nie zgodził się z opinią organu podatkowego. Wg niego fakt, iż wynagrodzenie wypłacone było z kieszeni polskiego przedsiębiorcy i to on odniósł korzyść w momencie wynajęcia maszyn, to nie wystarczy, by powstał ograniczony obowiązek podatkowy dla kontrahenta rezydującego poza naszymi granicami. Przypomniał przy tym wyrok NSA z 5 listopada 2009 (sygn.. akt II FSK 2194/08). Podkreślił jednocześnie, że użytkowanie wypożyczonego sprzętu miało miejsce poza obszarem Polski, tam były prowadzone roboty budowlane, toteż w tamtym miejscu podmiot użyczający maszyn uzyska przychód, od którego zostanie odprowadzony podatek we właściwym dla jego lokalizacji organie podatkowym.

Wyrok krakowskiego WSA , 3 października 2013 (sygn.. akt I SA/Kr 1371/13) nie jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *