Opłata targowa

Opłata targowa

Opłata targowa 09/09/2013 w 10:30 0 komentarzy

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich […]

Więcej ›