ABC podatków

Nie rozliczysz dojazdów do pracy, jeśli nie masz biletu okresowego

Nie rozliczysz dojazdów do pracy, jeśli nie masz biletu okresowego

PIT 27/02/2017 w 21:19 0 komentarzy

Ustawa o PIT przewiduje odliczenie faktycznych wydatków poniesionych w związku z dojazdem do pracy. Jednak wyłącznie na podstawie okresowych biletów imiennych. Tymczasem przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej na trasach międzymiastowych nawet na […]

Więcej ›
Ile można „wyciągnąć” na podstawie ulgi rehabilitacyjnej

Ile można „wyciągnąć” na podstawie ulgi rehabilitacyjnej

PIT 20/02/2017 w 07:26 0 komentarzy

Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności przyjmująca w ciągu roku na stałe lub czasowo leki związane ze zdiagnozowaną u niej chorobą, może odliczyć w zeznaniu podatkowym wydatki poniesione w związku z […]

Więcej ›
Pracownik i zleceniobiorca inaczej rozliczają dojazd

Pracownik i zleceniobiorca inaczej rozliczają dojazd

PIT 21/01/2017 w 08:24 0 komentarzy

Nieodpłatne świadczenie, jakim jest dla pracownika i zleceniobiorcy dofinansowanie do kosztów przejazdu pokrywane z funduszy pracodawcy, przez fiskusa w obu tych przypadkach jest traktowane zupełnie inaczej. Przetwórca owocowo-warzywny zapewniał dofinansowanie […]

Więcej ›
Stracona zaliczka a koszty podatkowe

Stracona zaliczka a koszty podatkowe

Firma powinna wykazać w podatku dochodowym zaliczki, które przyjęła (i zatrzymała) od kontrahentów na poczet usług, które nie doszły do skutku z powodu zerwania umowy. Jednak wpłacone i stracone przez […]

Więcej ›
Zwolnienie lekarskie z datą inną niż w dniu badania

Zwolnienie lekarskie z datą inną niż w dniu badania

PIT 21/04/2016 w 18:02 0 komentarzy

Przeważnie zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawia się od dnia, w którym przeprowadzono badanie. Ewentualnie od następującego po nim. Większość z nas pozostaje w nieświadomości, że zaświadczenie może […]

Więcej ›
Nie ma przysporzenia, nie ma PIT

Nie ma przysporzenia, nie ma PIT

PIT 17/04/2016 w 12:24 0 komentarzy

Pracownik nie może zostać zmuszony do zapłaty podatku od zwróconych mu przez pracodawcę kosztów podróży służbowej. Skoro leży ona w interesie firmy, to dla pracownika nie wiąże się z przysporzeniem, […]

Więcej ›
Podatek przy nabyciu nieruchomości na własne cele mieszkaniowe

Podatek przy nabyciu nieruchomości na własne cele mieszkaniowe

PIT 13/04/2016 w 16:58 0 komentarzy

Jeżeli w ciągu 5 lat od zakupu mieszkania właściciel zdecyduje się je sprzedać, może być zwolniony z konieczności zapłaty podatku, o ile uzyskane ze zbycia środki przeznaczy na własne cele […]

Więcej ›
Czasowe zatrudnienie za granicą nie oznacza z automatu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

Czasowe zatrudnienie za granicą nie oznacza z automatu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

PIT 10/04/2016 w 07:23 0 komentarzy

Wobec czasowo oddelegowanych do pracy poza granicami kraju ma zastosowanie identyczna zasada, co dla zatrudnionych w Polsce – pracodawca może naliczać podwyższone koszty uzyskania przychodów tylko wówczas, gdy mieszkają oni […]

Więcej ›
Firma spłaca pożyczkę

Firma spłaca pożyczkę

Ze względu na trudną sytuację finansową, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zdecydowała się zaciągnąć pożyczkę, aby spłacić bieżące wydatki wliczające się w koszty uzyskania przychodów. Według zapisów umowy, najpierw spłacane mają […]

Więcej ›
VAT od dotacji

VAT od dotacji

ABC podatków 15/03/2016 w 18:18 0 komentarzy

Należy odprowadzić VAT od dotacji, ale tylko wtedy, gdy jest ona bezpośrednio związana z ceną dostawy towarów, bądź ceną świadczenia usług. Tak orzekł szczeciński WSA. Podatnik otrzymał dotację (subwencję) w […]

Więcej ›