Stawki podatkowe

Stawki podatkowe

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej „ustawą„, przewiduje następujące sposoby obliczania podatku: według skali podatkowej (w 2013 r. obowiązuje taka sama skala […]

Więcej ›