Tabela obniżonych stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Tabela obniżonych stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Stawka Okres obowiązywania Podstawa prawna 7,50% od 4 lipca 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek […]

Więcej ›