Przedsiębiorcy

Ewidencja sprzedaży a defekt urządzenia fiskalnego

Ewidencja sprzedaży a defekt urządzenia fiskalnego

Przedsiębiorcy 17/04/2017 w 10:25 0 komentarzy

Podatnik zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, nie może zaniechać tej czynności nawet w przypadku awarii posiadanego urządzenia. Powinien dokumentować sprzedaż korzystając z rezerwowej kasy, albo nie […]

Więcej ›
Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

Przedsiębiorcy 28/03/2017 w 10:48 0 komentarzy

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą chorowała cały luty, co potwierdziła zaświadczeniem lekarskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłacił jej jednak zasiłku chorobowego za ten miesiąc. Czy powinna w związku z tym opłacić […]

Więcej ›
Koszty uzyskania przychodów, a urlop bezpłatny

Koszty uzyskania przychodów, a urlop bezpłatny

Przedsiębiorcy 18/03/2017 w 06:49 0 komentarzy

Pracownik przebywający w lutym (cały miesiąc) na urlopie bezpłatnym otrzymał premię roczną za 2016 rok. Czy pracodawca obliczając zaliczki na podatek mógł uwzględnić od tej premii zryczałtowane koszty uzyskania przychodów? […]

Więcej ›
Nie zapłaciłeś odsetek za zwłokę – nie możesz ich wliczyć w koszty podatkowe

Nie zapłaciłeś odsetek za zwłokę – nie możesz ich wliczyć w koszty podatkowe

Przedsiębiorcy 18/03/2017 w 06:45 0 komentarzy

Ustawa o pdof jednoznacznie odrzuca możliwość zaliczenia odsetek za nieterminowe dokonanie płatności w przypadku, kiedy jeszcze nie zostały one opłacone. Dopiero wraz z uiszczeniem naliczonych odsetek można je ująć w […]

Więcej ›
Czy rolnika można zgłosić do ubezpieczenia w ZUS?

Czy rolnika można zgłosić do ubezpieczenia w ZUS?

Przedsiębiorcy 08/02/2017 w 18:00 0 komentarzy

Nawet jeśli zleceniobiorca jest rolnikiem i odprowadza składki do KRUS, zleceniodawca ma obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest istotne, czy osoba zawierająca umowę zlecenia jest […]

Więcej ›
Zimówki nie podnoszą wartości początkowej pojazdu

Zimówki nie podnoszą wartości początkowej pojazdu

Przedsiębiorcy 06/02/2017 w 19:28 0 komentarzy

Przedsiębiorca posiadający w ewidencji środków trwałych samochód ciężarowy i kupujący do niego opony zimowe nie przyczynia się do zwiększenia wartości początkowej pojazdu. Poniesione koszty powinien rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów. […]

Więcej ›
Czy można żądać od pracownika zwrotu kosztów szkolenia?

Czy można żądać od pracownika zwrotu kosztów szkolenia?

Przedsiębiorcy 29/01/2017 w 20:43 0 komentarzy

Jeśli przed wysłaniem pracownika na płatne szkolenie podnoszące kwalifikacje pracodawca nie zawarł z nim umowy zobowiązującej go do zwrotu kosztów szkolenia, w razie złożenia przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę, […]

Więcej ›
Ruch magazynowy podczas inwentaryzacji

Ruch magazynowy podczas inwentaryzacji

Przedsiębiorcy 26/01/2017 w 19:42 0 komentarzy

Bywa, że w żaden sposób nie można zrezygnować z przyjęcia, lub rozchodu zapasów magazynowych. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji z przeprowadzeniem spisu z natury? Jednostka przeprowadzająca czynności inwentaryzacyjne na […]

Więcej ›
Czesne a koszty uzyskania przychodów

Czesne a koszty uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy 11/01/2017 w 19:17 0 komentarzy

Czy przedsiębiorca może wliczyć w koszty podatkowe wydatki poniesione na studia zaoczne? Tak, jeżeli ich kierunek jest bezpośrednio związany z profilem działania firmy, a koszty nauki zostały poniesione po rozpoczęciu […]

Więcej ›
Co z usunięciem danych o naganie pracownika?

Co z usunięciem danych o naganie pracownika?

Przedsiębiorcy 06/01/2017 w 08:58 0 komentarzy

Informacja o karze porządkowej upomnienia powinna być usunięta z akt osobowych pracownika po roku jego nienagannej pracy. Nie może wówczas pozostać po niej żaden ślad w jego dokumentacji. Tak stanowi […]

Więcej ›