Koszty uzyskania przychodów, a urlop bezpłatny

Dodał

walletPracownik przebywający w lutym (cały miesiąc) na urlopie bezpłatnym otrzymał premię roczną za 2016 rok. Czy pracodawca obliczając zaliczki na podatek mógł uwzględnić od tej premii zryczałtowane koszty uzyskania przychodów?

Płatnik obliczając zaliczki na podatek może stosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że pracownik uzyskał w danym miesiącu przychody ze stosunku pracy. Bez znaczenia jest fakt, czy pracę w danym okresie rzeczywiście świadczył. Zatem w odniesieniu do pracownika, który wprawdzie cały miesiąc przebywał na bezpłatnym urlopie, ale przecież otrzymał premię, która jest przychodem wynikającym ze stosunku pracy, pracodawca może podczas ustalania z tego tytułu zaliczki na podatek wziąć pod uwagę przysługujące pracownikowi koszty pracownicze.

Natomiast w sytuacji, gdyby pracownik przebywał cały miesiąc na urlopie bezpłatnym i nie otrzymał wynagrodzenia za pracę, ani żadnych innych świadczeń, które zalicza się do przychodów ze stosunku pracy, płatnik nie może uwzględnić w jego przypadku zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu.

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 19 (1373) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *