Prawo krajowe

Gdy pracownik nie przejdzie badań lekarskich

Gdy pracownik nie przejdzie badań lekarskich

Prawo krajowe 18/04/2017 w 19:03 0 komentarzy

Co do zasady – pracownik, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego pozwalającego mu na wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku, nie może być dopuszczony do pracy. Pracodawca nie ma tu specjalnego […]

Więcej ›
Skończyłeś budowę – płać

Skończyłeś budowę – płać

Prawo krajowe 18/03/2017 w 06:39 0 komentarzy

Nie liczy się to, czy nieruchomość przynosi zyski. Jeśli jej budowa została zakończona, należy odprowadzać podatek od nieruchomości. W rozumieniu Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nieistotne jest, czy dana […]

Więcej ›
Podatek od gruntu z farmą solarną

Podatek od gruntu z farmą solarną

Prawo krajowe 08/02/2017 w 17:06 0 komentarzy

Teren rolny, na którym powstaje farma fotowoltaiczna, z podatkowego punktu widzenia traci charakter rolny, a zaczyna być traktowany jako nieruchomość. Mężczyzna będący właścicielem gruntów rolnych postanowił je wydzierżawić. Dzierżawca zamierza […]

Więcej ›
Obowiązki apteki w kwestii recept

Obowiązki apteki w kwestii recept

Prawo krajowe 31/01/2017 w 18:55 0 komentarzy

Apteka zobligowana jest do przechowywania recept na wydawane z niej leki. Powinna je okazywać na wezwanie przy kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, albo Inspekcję Farmaceutyczną. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w […]

Więcej ›
Dotacja nie umknie przed fiskusem

Dotacja nie umknie przed fiskusem

Prawo krajowe 27/12/2016 w 21:48 0 komentarzy

Z początkiem 2017 roku koniec ze zwolnieniem od podatku dla pensji wypłacanych z dotacji. Rzecz dotyczy nie tylko wynagrodzeń ze środków dotacji oświatowych, ale i rozmaitych programów operacyjnych. Wprowadzana zmiana […]

Więcej ›
Świadczenie pracy na zastępstwo – kiedy ustaje?

Świadczenie pracy na zastępstwo – kiedy ustaje?

Prawo krajowe 11/12/2016 w 07:30 0 komentarzy

Świadczenie pracy w oparciu o umowę na zastępstwo nierozerwalnie wiąże się z istnieniem zatrudnienia osoby zastępowanej. Jeśli zdecyduje się ona na zerwanie stosunku pracy, zastępca automatycznie również ma rozwiązaną umowę. […]

Więcej ›
Minimalna stawka godzinowa także dla samozatrudnionych

Minimalna stawka godzinowa także dla samozatrudnionych

Prawo krajowe 05/12/2016 w 19:10 0 komentarzy

Zmieniły się zasady odnośnie świadczenia usług, w przypadku których znajdują zastosowanie przepisy o zleceniu. Zmiany odnoszą się również do osób samozatrudnionych. Nowe regulacje obowiązują w przypadku umów zlecenia regulowanych przez […]

Więcej ›
Kiedy można ubiegać się o rentę wypadkową?

Kiedy można ubiegać się o rentę wypadkową?

Prawo krajowe 27/11/2016 w 09:30 0 komentarzy

Szansę o pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie renty wypadkowej ma wyłącznie osoba, która przedstawi komplet wymaganych dokumentów. Niezdolność do pracy i jej powiązanie z wypadkiem ustalane są przez lekarza orzecznika […]

Więcej ›
Zwalniam się z pracy w sprawie prywatnej – kiedy mogę to odpracować?

Zwalniam się z pracy w sprawie prywatnej – kiedy mogę to odpracować?

Prawo krajowe 20/11/2016 w 08:01 0 komentarzy

Pracownik z powodów osobistych musiał wyjść 4 godziny wcześniej z pracy. Kodeks Pracy obliguje go do odrobienia tej nieobecności, a jednocześnie dopuszcza możliwość odpracowania wyłącznie w dni robocze. Odpada zatem […]

Więcej ›
Ustawa o VAT do zmiany

Ustawa o VAT do zmiany

Prawo krajowe 11/11/2016 w 08:21 0 komentarzy

Opracowany przez Resort Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT i niektórych innych ustaw zakłada wejście w życie tzw. kaucji rejestracyjnej i zlikwidowanie kwartalnego rozliczania VAT przez dużych podatników. […]

Więcej ›