Podatek od gruntu z farmą solarną

Dodał

solarTeren rolny, na którym powstaje farma fotowoltaiczna, z podatkowego punktu widzenia traci charakter rolny, a zaczyna być traktowany jako nieruchomość.

Mężczyzna będący właścicielem gruntów rolnych postanowił je wydzierżawić. Dzierżawca zamierza stworzyć w tym miejscu farmę fotowoltaiczną. Jako, że to do obowiązków właściciela należy odprowadzenie podatków, mężczyzna zastanawiał się, czy nadal będzie mógł rozliczać się z fiskusem na dotychczasowych warunkach.

Nie ma jednak takiej możliwości. Skoro zmienia się sposób użytkowania gruntów również organy podatkowe muszą sprawie przyjrzeć się z innej perspektywy. We wskazanych okolicznościach właściciel będzie musiał odprowadzać podatek od nieruchomości i w żaden sposób nie może przenieść tego obowiązku na dzierżawcę (np. dodając stosowny zapis w umowie dzierżawy).

Podatkiem rolnym mogą być objęte tylko te grunty, które w ewidencji gruntów i budynków zakwalifikowano jako użytki rolne, ale za wyłączeniem gruntów wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej innej niż rolnicza (ustawa o podatku rolnym, art.1).

Podstawa prawna: Ustawa o podatku rolnym [Dz. U. 2016, poz.617 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 94 (1344) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *