Podatek rolny – nowe zasady naliczania

Dodał

FarmaOd 2014 roku podatek rolny będzie naliczany na nowych zasadach. Zmiany dyktuje nowelizacja ustawy o podatku rolnym.

1 października weszła w życie nowelizowana ustawa o podatku rolnym (Dz. U. nr 0, poz. 660). Według nowych przepisów obliczanie podatków będzie zależne od wysokości średniej ceny żyta zaliczanej w ciągu 11 kwartałów wstecz poprzedzających rok rozliczeniowy. Średnia ma być ustalana w oparciu o komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podawany do publicznej wiadomości do 20 października w roku  poprzedzającym rok podatkowy.

Aktualnie podatek rolny rozlicza się również w stosunku do ceny żyta, jednak średnia jest przeliczana jedynie z pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. Podatek zatem stanowi pieniężna równowartość dwóch i pół kwintala żyta na każdy hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych oraz równowartość 5 kwintali żyta od pozostałych rodzajów gruntów.

Jeśli podatek rolny płacony jest w ratach, wówczas obowiązują konkretne terminy do jego uiszczenia, to jest: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatek rolny pozostaje do dyspozycji gminy i jest jej dochodem. Organem podatkowym związanym z tym podatkiem jest wójt lub prezydent miasta. Wyłączone z opłacania tego podatku są w związku z tym Skarb Państwa i gminy.

Podczas obliczania podatku rolnego za rok 2013 należy stosować jeszcze stare zasady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *