Podatek rolny – zmiany od 2015 roku

Dodał

17.stawTrwają prace nad nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Zmianie ulegnie między innymi sposób przeliczania niektórych gruntów.

Niektóre rodzaje gruntów nie posiadały do tej pory klasyfikacji gleboznawczej. Dla nich zostały opracowane przeliczniki, o których zapis ma zmodyfikować ustawę o podatku rolnym (Dz. U. 2006, nr 136, poz. 969 ze zm). Rzecz dotyczy stawów, terenów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, rowów i zabudowań na użytkach rolnych. W zależności od rodzaju introdukowanej ryby będą stosowane różne przeliczniki. I tak w przypadku 1 hektara gruntów pod stawami, w których hoduje się szlachetniejsze gatunki, czyli łososia, troć, palię, głowacicę i pstrąga oraz zabudowanych gruntów rolnych stosować się będzie przy przeliczeniach 1 hektar przeliczeniowy. Natomiast w odniesieniu do hektara gruntów pod stawami, gdzie wprowadzono inne ryby, bądź nie hoduje się ich wcale, gruntów zakrzewionych i zadrzewionych na użytkach rolnych i rowów – będzie to 0,2 hektara przeliczeniowego.

Zmianie ma ulec w ogóle zasada pobierania podatku rolnego. Gdy jego wysokość nie przekroczy 100 zł rocznie, ma być płacony w 1 racie, na początku roku. Jeżeli będzie wyższy – wpłaty mają się odbywać tak, jak do tej pory. Jeśli natomiast jego wysokość będzie mniejsza niż koszt doręczenia decyzji informującej o jego wysokości – czyli 5,70 zł według stawek Poczty Polskiej, to nie będzie pobierany wcale.

Grunty należące do uczelni, ale przekazane innym podmiotom utracą zwolnienie z opodatkowania. Będzie się to wiązało z niewielkim wzrostem przychodu gmin, na których terenie zaistnieje taka sytuacja.

Ze względu na zlikwidowanie obowiązku wojskowego znikną przepisy dotyczące ulg dla żołnierzy, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową i ich rodzin.

Nowe przepisy wejdą w życie z nadejściem stycznia 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *