Ważne terminy

Ważne terminy

Ważne terminy 05/09/2013 w 14:20 0 komentarzy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwana dalej „ustawą”. Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku – […]

Więcej ›