Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy 06/09/2013 w 13:04 0 komentarzy

Generalną zasadą, wynikającą z art. 10 ust. 1 ustawy, jest, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą. Ww. zasada została następnie dookreślona […]

Więcej ›