Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: • grunty, • budynki lub ich części, • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnicy Podmiotami obowiązanymi do zapłaty […]

Więcej ›