Skończyłeś budowę – płać

Dodał

elekNie liczy się to, czy nieruchomość przynosi zyski. Jeśli jej budowa została zakończona, należy odprowadzać podatek od nieruchomości.

W rozumieniu Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nieistotne jest, czy dana budowla, bądź budynek, użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem i czy przynosi jakieś dochody. Moment zakończenia jej budowy jest sygnałem do ściągnięcia podatku od nieruchomości. I nie ma tu żadnego pola manewru po stronie podatnika, o czym przekonała się spółka, która w grudniu 2011 roku zakończyła budowę elektrowni wiatrowej. Jeszcze w tym samym miesiącu spółka złożyła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o zezwolenie na użytkowanie elektrowni.

Ze względu na zakończenie prac budowlanych organ podatkowy uznał, iż spółka powinna odprowadzić podatek od nieruchomości, jaką jest elektrownia, licząc od momentu zakończenia budowy.

Identycznego zdania, jak fiskus, były Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, a także Naczelny Sąd Administracyjny. Ten ostatni zwrócił spółce uwagę, iż podatek od nieruchomości związany jest z wartością majątku, jest podatkiem majątkowym. Nie zależy w żaden sposób od przychodu generowanego przez ów majątek.

Podstawa prawna: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych [Dz. U. 1991 nr 9 poz. 31]

Orzecznictwo: wyrok NSA z dnia 5 stycznia 2017, sygn. akt II FSK 3694/14

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 19 (1373) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *