Obowiązki apteki w kwestii recept

Dodał

aptekaqApteka zobligowana jest do przechowywania recept na wydawane z niej leki. Powinna je okazywać na wezwanie przy kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, albo Inspekcję Farmaceutyczną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich w par.28, ust.2 nakłada na apteki obowiązek przechowywania recept celem przedstawienia ich w trakcie kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub Inspekcję Farmaceutyczną.

W żadnym razie apteka nie powinna czuć się zobowiązana do przedstawiania kopii recept pracownikom hurtowni farmaceutycznej, w której się zaopatruje. Zdarzają się takie przypadki, że hurtownia żąda od apteki takiego dokumentu w celu weryfikacji, jednak jest to postępowanie bezprawne, a wręcz naruszające przepisy Prawa farmaceutycznego. Wynika tak między innymi z pisma Ministra Zdrowia wydanego 11 października 2016r (nr PLO.461.486.2016.BPP).

Podstawa prawna:

– Prawo farmaceutyczne [Dz. U. 2001 nr 126 poz. 1381 ze zmianami]

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich [Dz. U. 2016, poz.62 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 94 (1344) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *