Nie zapłaciłeś odsetek za zwłokę – nie możesz ich wliczyć w koszty podatkowe

Dodał

Ustawa o pdof jednoznacznie odrzuca możliwość zaliczenia odsetek za nieterminowe dokonanie płatności w przypadku, kiedy jeszcze nie zostały one opłacone. Dopiero wraz z uiszczeniem naliczonych odsetek można je ująć w kosztach uzyskania przychodów.

Ustawodawca przewidział możliwość zaliczenia do puli kosztów podatkowych wydatków poniesionych na spłatę odsetek naliczonych za nieterminowe opłacenie należności. Wynika to z zapisu w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wyraźnie podkreśla, iż niedopuszczalne jest uwzględnienie odsetek za zwłokę w kosztach uzyskania przychodów, jeżeli nie zostały one jeszcze faktycznie zapłacone na rzecz podmiotu, który je naliczył (art. 23, ust. 1, pkt 32).

Przykład:

Przedsiębiorca pobrał towar od dostawcy we wrześniu ubiegłego roku. Jednak wystawione faktury opłacił dopiero w lutym 2017 roku. W związku z tym kontrahent wystawił mu notę odsetkową i naliczył odsetki za zwłokę.

Odsetki te będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych po tym, jak mężczyzna faktycznie je opłaci.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 19 (1373) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *