Gaz łupkowy – premier Cameron kusi gminy

Dodał

11.cameronBrytyjczycy nie chcą się przekonać do odwiertów gazu łupkowego. Premier podejmuje kolejne kroki, żeby zmienić ich nastawienie.

Brytyjskie władze szukają sposobu na przekonanie lokalnych społeczności do wyrażenie zgody na kolejne odwierty. Zeszłoroczne zapowiedzi rządu niosą ze sobą obietnice przekazania gminom po 100 000 funtów od każdego wykonanego odwiertu. Pieniądze te mają przekazywać firmy poszukujące gazu łupkowego.

Ostatnio David Cameron obiecywał, że całe podatki płacone przez firmy eksploatujące złoża gazu łupkowego będą pozostawały w gminach. Według wstępnych obliczeń może chodzić o przychody w wysokości nawet 1,7 miliona funtów rocznie przy każdym odwiercie.

Do tej pory połowa z tych podatków wędrowała do budżetu rządu centralnego.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób pieniądze będą oddawane do dyspozycji lokalnych społeczności. Trwają wciąż rozmowy na ten temat. Pojawiły się propozycje, aby dokonywać bezpośrednich wypłat mieszkańcom, albo utworzyć specjalne fundusze, z których dopiero będą realizowalne lokalne inwestycje. Poza tym w planach jest (już podczas eksploatacji złóż) przekazywanie 1 % rocznych przychodów z wydobycia na rzecz mieszkańców.

Przewidywania ekspertów rządowych mówią o 5-10 milionach funtów, jakie podczas funkcjonowania danego odwiertu miałyby trafiać do gmin.

Nieoficjalne źródła donoszą, że może chodzić nawet o większe kwoty, bo istnieje pewne prawdopodobieństwo, że do społeczności lokalnych będzie trafiać co roku nie 1, ale może nawet 5 % wartości przychodów z wydobycia gazu łupkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *