Gmina co 2,5 roku będzie badać sytuację materialną rodzin zajmujących lokale komunalne

Dodał

lokaleZnaczny odsetek lokatorów korzystających z mieszkań komunalnych znajduje się w bardzo dobrej sytuacji materialnej. Tymczasem z górą 165 tysięcy rodzin czeka na lokal. Gminy mają zająć się weryfikacją uprawnień do najmu lokalu komunalnego.

Zgodnie z najnowszą wersją projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, gminy zostaną zobligowane do badania sytuacji dochodowej rodzin, które wynajmują od nich lokale komunalne. Takie badanie ma się odbywać co 2,5 roku. W razie ustalenia, że dochód jest wyższy od określonego progu, czynsz zostanie podniesiony.

Dzięki takiej procedurze mieszkańcy będą mogli zadecydować, czy wolą pozostać w lokalu o komunalnym standardzie i płacić wyższy czynsz, czy poszukają mieszkania na wolnym rynku. Jeśli zapadną decyzje o zwalnianiu mieszkań, pojawi się pula lokali dla osób bardziej potrzebujących – w skrajnych przypadkach niektórzy czekają na przyznanie mieszkania nawet 20 lat.

O jakich zmianach będzie mowa? Projekt przewiduje, iż podwyżka o więcej niż 50 procent ma być wprowadzana stopniowo w ciągu 6 miesięcy.

W planie jest też zobligowanie samorządów do zawierania umów najmu lokali na czas nie krótszy niż 5 i nie dłuższy niż 10 lat. Podpisanie kolejnej umowy ma być możliwe dopiero po skontrolowaniu sytuacji materialnej najemcy. Jeśli próg zostanie przekroczony, to gmina wówczas, albo będzie podwyższać czynsz, albo nie podpisze umowy, aby zwolnić mieszkanie dla kogoś bardziej potrzebującego.

Progi dochodowe stosowane w takich przypadkach wynoszą dla gospodarstw jednoosobowych w największych miastach 1013,33 – 2957,55 zł, w średnich 1266,68 – 2111,00 zł i w małych 844,45 – 1760,90 zł.

W odniesieniu do gospodarstw wieloosobowych w dużych miastach próg wynosił 717,78 – 2111,12 zł na osobę, w średnich 844,45 – 1267 zł, a w małych 591,11 – 880,45 zł (wg Głównego Urzędu Statystycznego).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Nr 35 (4434) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *