Nauka wolontariusza bez opodatkowania

Dodał

14.4.wolontariuszUczestnictwo w bezpłatnym kursie związanym z opieką hospitacyjną, lub paliatywną ma nie podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia regulującego tę kwestię.

Wcześniejsze rozporządzenie  zwalniało tego typu darmowe świadczenie z PIT w latach 2010 – 2012. Bieżący projekt  dotyczy lat 2013 – 2014. Będzie on gwarantował zwolnienie z PIT przychodów pozyskanych przez osoby fizyczne uczestniczące w bezpłatnym kursie kształcącym w kierunku opieki hospicyjnej, lub paliatywnej nad nieuleczalnie chorym pacjentem. Rzecz dotyczy szkoleń prowadzonych przez organizacje pozarządowe, lub samorząd zawodowy pielęgniarek, albo lekarzy.

Aktualnie żaden artykuł ustawy o PIT (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zmianami) nie zawiera zapisu o zwolnieniu świadczenia związanego z uczestnictwem w bezpłatnym szkoleniu. Wyjątek stanowią szkolenia, w których udział opłacił pracodawca, albo szkolenie organizowane przez organizację pożytku publicznego (OPP) – tu istotny jest zapis odpowiednio w art. 21, ust. 1, pkt. 90 i pkt 113 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Resort Finansów chcąc uchronić wolontariuszy przed koniecznością opłacenia podatku od bezpłatnych świadczeń z tytułu szkoleń kształcących w w/w kierunku zdecydował, iż dokument wejdzie w życie z dniem jego ogłoszenia – tym samym rozliczając się za rok 2013 wolontariusze nie będą musieli wykazywać wśród przychodów wartości szkolenia.

Aktualnie projekt jest opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *