Zwolnienie przez zasiedzenie

Dodał

domNabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia może oznaczać zwolnienie z podatku. Tak uznał Najwyższy Sąd Administracyjny.

Podatniczka, która nabyła przez zasiedzenie nieruchomość (połowa udziału w działce z domem) należącą wcześniej do jej brata i siostry, otrzymała decyzję wydaną w 2011 roku przez urząd skarbowy, zgodnie z którą zobowiązana została do zapłaty 13 tysięcy złotych podatku od spadków i darowizn.

Niezgadzając się z takim ujęciem sprawy, kobieta zwróciła się do Izby Skarbowej. Tłumaczyła przy tym, że poprzednimi właścicielami działki było jej rodzeństwo, a nabycie własności od osób najbliżej spokrewnionych zwolnione jest z daniny na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983, nr 45, poz. 207 ze zmianami).

Dyrektor Izby Skarbowej nie przychylił się do jej stanowiska. Uznał, że art. 4a wspomnianej ustawy nie odnosi się do nabycia majątku poprzez zasiedzenie. Powołał się przy tym na kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zmianami), według którego zasiedzenie ma charakter pierwotny, należy je zatem traktować tak, jakby nieruchomość nie była wcześniej niczyją własnością, a nowy właściciel nabył prawo zupełnie niezależnie od praw poprzedniego. W opinii dyrektora IS art. 4a ustawy dotyczy jedynie nabycia wtórnego.

Kobieta złożyła skargę do poznańskiego WSA , w której zapewniała, że wszystkie warunki narzucane przez ustawę w art. 4a zostały przez nią spełnione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z jej argumentacją. Przyznał, że ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń w tej kwestii. Jednocześnie wyraził zdanie odmienne niż Izba Skarbowa w sprawie braku poprzednika prawnego przy zasiedzeniu.

NSA, do którego następnie trafiła sprawa również przyznał rację podatniczce. Orzekł, iż organy podatkowe błędnie zinterpretowały art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. W jego opinii przepis ów nie budzi żadnych wątpliwości i nie ma podstaw, by sądzić, iż osoby najbliżej spokrewnione nie mogą korzystać ze zwolnienia z daniny, jeżeli nieruchomość została nabyta przez nie w drodze zasiedzenia.

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z 19 marca 2014 roku (sygn. akt II FSK 883/12).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *