Ostatnie chwile na umorzenie bez opodatkowania otrzymanych w darowiźnie udziałów lub akcji

Dodał

4.podpisZatwierdzone przez sejm zmiany odnośnie  CIT i PIT  zaczną obowiązywać od nowego roku. Różnica w opodatkowaniu dotknie m.in. osoby, którym przekazano w darowiźnie bądź spadku udziały lub akcje spółek posiadających osobowość prawną.

Nowe przepisy będą znacznie mniej korzystne w stosunku do obliczania przychodów w sytuacji, kiedy przekaże się do umorzenia otrzymane wcześniej w darowiźnie akcje.

Do tej pory obowiązująca ustawa o PIT (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zmianami) w art. 24, ust. 5d określała, że w sytuacji, kiedy udziały otrzymane w akcie darowizny zostaną umorzone, to kosztem uzyskania przychodów  jest wartość owych udziałów, jaką posiadały w chwili przekazania darowizny. Pozwala to na optymalizację podatkową.

Wynika stąd, że np. osoba fizyczna posiadająca udziały w  spółce z o.o., która wypracowuje zyski mogłaby otrzymywać je w postaci dywidendy – musiałaby wtedy uiścić 19 % podatku. Gdyby jednak przekazała część udziałów (po ustaleniu ich rynkowej wartości) swojej córce lub synowi, nie musiałby on płacić podatku, bo darowizna między najbliższymi członkami rodziny nie podlega opodatkowaniu. Następnie udziały zostałyby umorzone, w efekcie dziecko otrzymuje kwotę będącą równowartością rynkową otrzymanych udziałów. Stanowi to dla niego przychód. Koszty jego uzyskania w tym przypadku są równe przychodowi, w konsekwencji więc umorzenie udziałów otrzymywanych jako darowizna pozostaje nieopodatkowane.

W powyższym postępowaniu Ministerstwo Finansów dopatrzyło się jednak luki prawnej, która zostanie zlikwidowana po wprowadzeniu nowych przepisów.

Chodzi o fakt, że koszt uzyskania przychodów dla przyjmującego darowiznę to rynkowa wartość udziałów z dnia, w którym darowizna została przekazana. Nie ma więc ona nic wspólnego z rzeczywiście poniesionymi wydatkami. Po wprowadzeniu innowacji osoba obdarowana będzie uwzględniać w kosztach podatkowych wydatki poniesione przez darczyńcę.

Kiedy więc przykładowo matka będąca wspólnikiem w spółce zakupiła udziały za 100 zł i przekazała je dziecku, kiedy ich wartość wzrosła do 500 zł, to syn, czy córka w wyniku umorzenia darowanych udziałów jako koszt wykazuje wg obecnych przepisów całe 500 zł, a wg nowych tylko 100 zł. Różnica 400 zł ulegać będzie opodatkowaniu stawką 19 %.

Czas pozostały na skorzystanie z możliwości przekazania w darowiźnie udziałów lub akcji najbliższej rodzinie, żeby można było skorzystać ze starych zasad przy umorzeniu, nie jest zbyt długi. Do końca roku pozostało jeszcze prawie 2 miesiące, jednak czynności związane z tą procedurą są tak czasochłonne (związane z rejestracją w KRS), że może okazać się niewystarczający.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *