Korekta faktury wymaga zmiany rozliczenia za okres, którego dotyczy pierwotna FV

Dodał

14.10.kalendarzBiałostocki WSA orzekł, iż zwroty produktów i wynikające z nich korekty faktur wiążą się z koniecznością zmiany wysokości kosztów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił zakup. Nie można ich rozliczać w  bieżącym okresie, lecz należy to robić wstecz.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywał zakupów materiałów, towarów i usług. Był przy tym umówiony z kontrahentami, że niektóre z zakupionych towarów będzie mógł zwrócić. Nie tytlko w danym roku rozliczeniowym, ale i po jego zakończeniu. Wiązało się to z koniecznością dokonywania korekty rozliczenia za już zamknięte okresy podatkowe. W związku z tym, zwrócił się do Ministra Finansów o interpretację indywidualną z nadzieją na otrzymanie korzystnego dla siebie rozwiązania, czyli że będzie mógł pomniejszyć koszty podatkowe w roku, lub miesiącu rozliczeniowym, w którym dokonano zwsrotu towaru.

Stanowisko ministerstwa nie okazało się jednak satysfakcjonujące dla przedsiębiorcy. Podobnie orzeczenie białostockiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ich opinie były w tym przypadku jednomyślne – korekta faktury nie jest odrębnym zdarzeniem podatkowym, ale odnosi się do zaistniałej wczesniej, konkretnej sytuacji związanej z poniesieniem kosztów – zakupem towarów, materiałów, czy usług. Zatem nie wpływa ona na moment poniesienia kosztów, ale jego wysokość, toteż zmiany rozliczeń należy dokonywać w odniesieniu do okresu, w którym wystawiona była pierwotna faktura zakupu.

Sądy i organy podatkowe są w takiej sytuacji nieprzejednane, co jednocześnie bywa dokuczliwe dla podatników, ponieważ często zdarzają się sytuacje, że towar zwracany jest już po zamknięciu okresu rozliczeniowego – np.: w nowym roku podatkowym, co wymaga złożenia korekty zeznania rocznego.

Orzecznictwo: wyrok białostockiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt I SA/BK 222/14.

Źródło: MONITOR księgowego 23/2014.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *