Prawa autorskie rzeczoznawcy

Dodał

14.4.houseW odniesieniu do honorarium rzeczoznawcy majątkowego znajdują zastosowanie przepisy prawa autorskiego. Może on więc stosować 50 procentowe koszty uzyskania przychodów.

Z wnioskiem o indywidualną interpretację zwrócił się do izby skarbowej rzeczoznawca majątkowy przygotowujący opinie o wartości nieruchomości, operaty szacunkowe i uproszczone inwentaryzacje obiektów budowlanych. Swoją pracę wykonywał w oparciu o umowy o dzieło. Był on zainteresowany, czy może stosować 50 – procentowe koszty uzyskania przychodów.

Odpowiedź  dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu była twierdząca. Przyznał on, że przychody, jakie podatnik pozyskuje w związku z zawartymi umowami o dzieło zalicza się do przychodów wynikających z praw majątkowych wspomnianych przez  art. 18 ustawy o PIT (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zmianami). Należy przez to rozumieć, że znajduje w ich przypadku zastosowanie zapis w art. 22, ust. 9, pkt 3 ustawy o PIT zezwalający na 50 – procentowe koszty podatkowe. Należy jednak pamiętać, że nie mogą one być wyższe niż ½ kwoty będącej granicą pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42 764 złote.

Skorzystanie z odliczenia połowy kosztów podatkowych jest dopuszczalne, o ile  opracowania, które przygotowuje rzeczoznawca można uznać za utwory zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, poz.  631 ze zmianami).

Interpretacja indywidualna dyrektora poznańskiej Izby Skarbowej z 4 marca 2014, nr ILPB1/415-1337/13-4/AP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *