Asystent podatnika

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), zwana dalej „ustawą„,
  • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zwana dalej „ustawą ryczałtową„.

Poza zakresem obu ustaw pozostają przychody:

  • z działalności rolniczej, ale z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
  • z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
  • podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn,
  • wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
  • z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,
  • przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 ze zm.),
  • ze świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *