e-Deklaracje

O czym trzeba pamiętać przed wypełnieniem i wysłaniem formularza podatkowego przez Internet!

Przed wypełnieniem interaktywnego formularza pobranego ze strony www.e-deklaracje.gov.pl niezbędne jest pobranie i zainstalowanie aktualnej Wtyczki (plug-in) wersja 3.0.0.

lub skorzystanie z aplikacji e-Deklaracje Desktop

Wtyczka dostępna jest w zakładce „Do pobrania„.

W zakładce „Do pobrania” udostępniona jest aktualna wersja aplikacji e-Deklaracje Desktop, która umożliwia złożenie deklaracji.

Aktualne formularze interaktywne deklaracji i zeznań PIT dostępne są w zakładce „Formularze„.

Ważne!
Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy.

Identyfikatorem podatkowym jest:
1. Numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.

Dlaczego warto złożyć deklarację drogą elektroniczną?

Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem.
Pozwala to nie tylko ograniczyć formalności do minimum ale również gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia – komputera z dostępem do Internetu.
Do wysłania najpopularniejszych deklaracji nie jest też potrzebny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.  W zakładce „Formularze”  kolorem czerwonym  zaznaczone są deklaracje, które można złożyć bez podpisu kwalifikowanego.

Możliwe jest też składanie drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego korekty deklaracji oraz wspólnego rozliczenia się małżonków bez wymogu złożenia przez jednego z małżonków pełnomocnictwa – UPL-1.

System stworzony został w taki sposób, by podatnik mógł z niego korzystać praktycznie bez żadnego wysiłku. Jest intuicyjny, przyjazny dla użytkownika, prowadzi przez kolejne kroki wymagane przy wypełnianiu, a potem wysłaniu deklaracji. Zaletą systemu jest przejrzystość oraz to, że ma wiele przydatnych rozwiązań technicznych, m.in. rozwijane listy pól, obowiązkowe pola są oznaczone ramką i dodatkowo opisane. Ponadto program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzanych danych. Bezpieczeństwo przesyłanych danych zagwarantowane jest dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji. W ten sposób wyeliminowana zostaje możliwość podszycia się pod podatnika.

Nie ma też powodu martwić się, czy złożony w ten sposób formularz dotarł do urzędu – program wydaje potwierdzenie w sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji albo wyświetli odpowiedni komunikat. Złożony poprawnie dokument elektroniczny pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwierdzenie traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania, deklaracji lub informacji bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Chcesz wysłać deklaracje / zeznanie przez Internet? Dowiedz się jak to zrobić.

image_gallery

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną – Informacje ogólne.

Formularze związane z dokumentami elektronicznymi które należy złożyć w formie papierowej:

 • UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • OPL-1 – zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Do prawidłowego wysłania danych drogą elektroniczną z formularzy niezbędne jest zainstalowanie w systemie:

 1. Zestaw do składania podpisu elektronicznego (czytnik i oprogramowanie) – w przypadku wysyłania formularzy podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. Program Adober Reader dostępny nieodpłatnie na stronie producenta.
  Interaktywne formularze wymagają co najmniej wersji 8.1.4.

 3. Wtyczka (plug-in) v.3.0.0

  Niezbędna do wysyłania drogą elektroniczną dokumentów podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF. Więcej informacji na temat wtyczki można znaleźć w zakładce Instrukcje

  W przypadku wysyłania formularzy drogą elektroniczną podpisanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu konieczne jest pobranie i zainstalowanie wersji 3.0.0 wtyczki lub nowszej.

  Instalacja wtyczki nie jest konieczna w przypadku wysyłania formularzy wyłącznie podpisanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pomocą aplikacji e-Deklaracje Desktop.

 

Pytania i odpowiedzi

 

 

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *