Zmiana wzoru informacji PIT

6738767677_d5055169a3_oWażna informacja dla podatników: od stycznia przyszłego roku będzie obowiązywał nowy wzór informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

Korekta następuje na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U.2013, poz. 1054).

Wyżej wspomniane rozporządzenie zmieni ponadto kształt innych formularzy. Inaczej wyglądają druki dotyczące oświadczenia pracownika w związku z zaliczkami miesięcznymi na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT -2), jak też PIT – 2A, w którym zamieszczają dane osoby utrzymujące się z renty lub emerytury z zagranicy, jak też te, które otrzymują stypendium, lub są w areszcie domowym, albo skazane, ewentualnie pobierają świadczenie integracyjne.

Zmianie ulega także postać formularzy PIT – 3. Wypełniane są one przez podatników, którym wypłacane są zasiłki pochodzące z ubezpieczenia społecznego (w przypadku, gdy jest mowa o pełnym miesiącu kalendarzowym).

Zmieniony został także PIT – 12, w którym zdaje się informacje służące do zliczenia podatku dochodowego od dochodu, jaki dany podatnik uzyskał w konkretnym roku podatkowym.

Pozostałe formularze, które uległy zmianie to PIT – 4R odnośnie zaliczek pobranych na podatek dochodowy, PIT – 6 i 6L dla uzyskujących przychody z produkcji rolnej, a konkretnie jej działów specjalnych.

Niewielkie różnice występują także w PITach 8AR i 8C. Druki te dotyczą odpowiednio deklaracji rocznej na temat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz danych odnośnie przychodów o innym źródle, jak również niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych.

Nowy kształt otrzymuje także PIT – R mieszczący informacje nt. kwot wypłacanych podatnikowi w związku z pełnieniem przez niego obowiązków obywatelskich i społecznych.

Pewnych zmian dokonano także w drukach przeznaczonych do wypełniania przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT – 1 i IFT – 1R), a zawierające dane o wysokości ich przychodu.

Przygotowując się do rozliczenia z fiskusem za rok 2013 w związku z powyższymi zmianami należy pamiętać, aby nie korzystać ze starych druków, gdyż w konsekwencji trzeba będzie dokonywać korekty zeznania, co odsunie w czasie ewentualne zwroty podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *