Automatyka i spontaniczność w wymianie informacji między członkami UE

UE flagi 2Przynajmniej raz w roku urzędy skarbowe państw członkowskich będą zobligowane do przekazywania do kraju ojczystego informacji o dochodach rezydentów podatkowych. Żadna czynność podlegająca opodatkowaniu się już nie ukryje.

Dyrektywa Rady 2011/16/UE z 2011 roku przewiduje wprowadzenie mechanizmu wymiany informacji między administracjami podatkowymi od 1 stycznia 2015 roku. Wymiana będzie objęty już rok podatkowy 2014.

Na proces wymiany informacji składają się dwa tryby: automatyczny i spontaniczny – mają one się wzajemnie uzupełniać.

Automatyka przekazu wiąże się z wykazywaniem podsumowań okresów rozliczeniowych – wszelkie czynności podlegające opodatkowaniu (dochód, nabycie nieruchomości), a dotyczące obywateli innych państw członkowskich mają być „wyłapane”, a dane o nich przekazane organom podatkowym właściwego państwa raz na dwanaście miesięcy, na zakończenie roku podatkowego.

Natomiast przekaz spontaniczny dotyczy konkretnego zdarzenia i ma mieć miejsce maksymalnie do trzydziestu dni od jego zaistnienia.

Przykładowo, ktoś nie ujawni dochodu w Polsce, ale wykorzysta go na kupno nieruchomości w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Tam zmuszony jest do dokonania wpłaty podatku od nieruchomości. Informacja o tej czynności podatkowej zostaje zarejestrowana i przekazana spontanicznie maksymalnie w ciągu miesiąca do państwa, którego jest obywatelem, a następnie pod koniec roku podatkowego jeszcze raz z innymi ewentualnymi informacjami tego typu.

Wiedza rodzimych organów skarbowych uzyskana w ten sposób pozwoli na wszczęcie postępowania wobec konkretnej osoby unikającej płacenia podatków i odzyskanie właściwych należności. Budżet państwa niewątpliwie na tym zyska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *