Finansowe zamknięcie roku 2013

KonferencjaZamknięcie roku finansowego/obrotowego wiąże się z przejściem przez złożoną i czasochłonną procedurę przede wszystkim ze strony Spółki ale też wymaga zaangażowania wspólników/akcjonariuszy. Niezgodne z wymogami prawa przeprowadzenie tej procedury może mieć istotny wpływ nie tylko na kwestie wypłacania bądź niewypłacania dywidendy na rzecz wspólników/akcjonariuszy ale też odpowiedzialność członków organów zarządzających, reprezentowanie Spółki wobec podmiotów trzecich, prowadzenie jej spraw, rozliczenia podatkowe a także planowanie podatkowe operacji w kolejnym roku. O potencjalnych obszarach ryzyka oraz praktycznych rozwiązaniach opowiedzą eksperci z działów audytu, podatkowego i prawnego.

 

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń, w szczególności od podmiotów świadczących działalność konkurencyjną wobec spółek z Grupy Deloitte.


Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w seminarium

Cena:
650 zł/os + 23% VAT
450 zł/os + 23% VAT – cena specjalna dla Prenumeratorów dziennika RZECZPOSPOLITA i Klientów Deloitte oraz przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej firmy

 

Zagadnienia rachunkowe:

1. Wartości niematerialne generowane w ramach firmy
– aktywowanie czy ujmowanie w kosztach wybranych
wartości niematerialnych
– prace rozwojowe w praktyce
– utrata wartości
2. Rachunkowe ujęcie optymalizacji podatkowych – rozważania
– treść ekonomiczna a ustawa o rachunkowości
– ujmowanie wytransferowanych aktywów
3. Korekty audytorów w praktyce
4. Dywidendy
– rozpoznawanie przychodów z tytułu dywidend
– dywidendy rzeczowe

 

Zagadnienia podatkowe:

  • SKA i co dalej – czy można bezpiecznie i efektywnie podatkowo dokonać dystrybucji zysków ze spółki komandytowo-akcyjnej.
  • Efektywne podatkowo wykorzystanie wartości niematerialnych i prawnych – czy zmiany przepisów podatkowych eliminują możliwość optymalizacji?

Zagadnienia prawne:

  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • Zwyczajne zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy – tryb zwoływania
  • Uchwały podejmowane na zwyczajnym zgromadzeniu
  • Składanie sprawozdania do KRS i innych urzędów

Marcin Konopacki
22 46-30-266
m.konopacki@rp.pl

 

Dział Szkoleń i Konferencji
Dziennik „Rzeczpospolita” – GG Parkiet
Gremi Media Sp. z o.o.
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
Faks (22) 62 26 161
KRS 0000134482
NIP 522-010-36-73

 

Źródło: http://szkolenia.rp.pl/wydarzenie/contact/2326,Finansowe_zamkniecie_roku_2013.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *