Przedawnienie podatków dla biednych i dla bogatych

PodatkiPodatki z zasady ulegają przedawnieniu. Okazuje się jednak, że nie ze wszystkimi dotąd tak było. A podatnicy nie byli traktowani równo w przedawnianiu nieuregulowanych podatków.

Wtorkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego gwarantuje zmiany w stosunku do przedawnień podatków. Do tej pory podatki przedawniały się po 5 latach, za wyjątkiem przypadków, gdy Urząd Skarbowy, lub Urząd Kontroli Skarbowej zabezpieczyły wcześniej majątek podatnika na poczet przyszłych podatków, a istniało uzasadnione podejrzenie, że podatnik sam będzie się uchylał od płacenia. Wówczas podatki nie ulegały przedawnieniu.

W celu zabezpieczenia może być wykorzystana hipoteka – kiedy podatnik jest właścicielem domu, działki czy mieszkania lub zastaw skarbowy – kiedy zabezpieczony jest majątek ruchomy (urządzenia, maszyny, pojazdy).

Według Trybunału Konstytucyjnego zabezpieczenie nie stoi w sprzeczności z Konstytucją, jednakże zapis zakładający, że zabezpieczone tym sposobem podatki nigdy nie ulegają przedawnieniu, jest już z nią niezgodny.

Trybunał przyznał, iż osiągnięcie większej ściągalności podatków jest możliwe do osiągnięcia przy użyciu mniej dokuczliwych dla podatnika sposobów, na przykład poprzez przerwanie na czas kontroli podatkowej biegu przedawnienia.

Niedopuszczalne jest również założenie z góry nierównego traktowania uboższych i bardziej zasobnych podatników, w myśl którego ci zasobniejsi stają bowiem od razu na gorszej pozycji – posiadany przez nich majątek ruchomy i nieruchomości mogą zostać zajęte pod zabezpieczenie i z tej przyczyny ich zobowiązania podatkowe mogą się nigdy nie przedawnić. Natomiast podatnicy nie posiadający takiego majątku, a jedynie gotówkę w kasie i oszczędności na rachunkach oraz majątek obrotowy w postaci towarów, produktów, półproduktów i zapasów mogą mieć pewność, że nie zagraża im ani zastaw skarbowy, ani hipoteka, a w dodatku ich podatki w końcu ulegną przedawnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *