Złoty spada, przedsiębiorcy się cieszą

Euro złotySpadkowy kurs złotego w stosunku do euro pozwoli większej ilości przedsiębiorców w 2014 roku korzystać z rozliczania się ryczałtem, rozliczania kasowego podatku obrotowego  oraz prowadzić uproszczoną księgowość. Wzrosną również jednorazowe odpisy amortyzacyjne.

Rozwiązania podatkowe szczególnie korzystne dla przedsiębiorcy są uzależnione od tego, jak wysoki przychód uzyskał podatnik w roku poprzednim. A że wartość sprzedaży wyraża się w euro, trzeba ją przeliczyć wg stosownego, z góry narzuconego kursu ogłoszonego przez NBP. Wykorzystuje się więc kurs euro z 30 września, aby przeliczyć kwotę ,której przekroczenie nakazuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, albo kurs z 1 października poprzedniego roku podatkowego – odnośnie pozostałych form opodatkowania. Średni kurs euro z 30 września 2013 roku wynosił 4,2163 zł i odpowiednio 4,2230 zł 1 października.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości istnieje wtedy, gdy przychody netto ze zbywania towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok wynoszą co najmniej 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Opierając się na kursie euro z 30 września – w 2014 roku księgi rachunkowe będą zobowiązane prowadzić przedsiębiorstwa, których przychód w 2013 roku przekroczył 5 059 560 z ł. Taki obowiązek dotyczy osób fizycznych, spółek jawnych, spółek cywilnych i partnerskich oraz spółdzielni socjalnych.

Istnieje wiele przywilejów dla tak zwanych „małych podatników”. Przez tę grupę rozumie się przedsiębiorców, których przychód ze sprzedaży w 2013 roku nie był większy niż 5 068 000 zł – dotyczy to PIT/CIT, jak i podatku obrotowego.

Korzystna dla małych podatników możliwość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (tj. zaliczenia CAŁEJ wartości zakupionych środków trwałych za jednym razem w koszty podatkowe) w 2014 roku będzie także wyższa niż teraz – limit wszystkich jednorazowych odpisów na 2014 rok wzrośnie o 6 000 do 211 000 zł.

Ryczałt stanie się dostępny także dla podatników, którzy osiągnęli wyższy przychód niż w zeszłym roku – tj. 633 450 zł (poprzednio było to 615 300zł). Limit ten uwzględnia zarówno spółki, jak i prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *