Nieobecność w pracy usprawiedliwiona przez chorobę niani

Dodał

dzieckoZasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicowi w zwiększonej palecie przypadków. Gwarantuje to zapis w nowelizacji rozporządzenia dotyczącego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień z pracy (Dz. U. 2013, poz. 1359), która weszła w życie 22 listopada 2013.

Do tej pory mogli z niego korzystać rodzice, którzy musieli samodzielnie podjąć się opieki nad dzieckiem w sytuacji, kiedy niespodziewanie zamknięto przedszkole, żłobek, czy szkołę. Od teraz pojawia się ta możliwość także dla rodziców, którzy korzystają z pomocy dziennego opiekuna – w razie jego choroby, albo choroby niani (kiedy zawarto z nią umowę uaktywniającą), a także w przypadku, gdy bez zapowiedzi zamknięto klub dziecięcy do którego normalnie uczęszcza dziecko, kiedy rodzice są w pracy.

Nowością jest ponadto możliwość złożenia oświadczenia przez pracującego rodzica, w którym usprawiedliwia on swoją nieobecność w pracy w razie, gdyby zaszła któraś ze wspomnianych wcześniej okoliczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *