OC dla doradcy podatkowego

Dodał

penBiura rachunkowe prowadzą szczególną działalność gospodarczą, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Wysokość polisy zależy od zakresu wykonywanych w biurze usług.

Art. 4, ust. 3, pkt 2-6 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591) określa zakres usług, które mogą być wykonywane w ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmujące zapisy zdarzeń finansowych wprowadzane chronologicznie i systematycznie  w oparciu o dowody księgowe
  • Cykliczna inwentaryzacja faktycznego stanu  aktywów i pasywów
  • Ustalanie wyniku finansowego na podstawie wyceny aktywów i pasywów
  • Wykonanie finansowych sprawozdań
  • Zabezpieczanie i przechowywanie dowodów księgowych i innej dokumentacji zalecanej przez zapisy ustawy

Dodatkowymi uprawnieniami biur rachunkowych zagwarantowanymi przez art. 76a  ustawy o rachunkowości są:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i pozostałych ewidencji w celach podatkowych w imieniu i na rzecz klientów (podatników, płatników, inkasentów), a także udzielanie w tym zakresie pomocy
  • Przygotowanie zeznań i deklaracji podatkowych w imieniu i na rzecz klientów, bądź udzielanie w tym zakresie pomocy

Powyższe czynności związane z prowadzeniem doradztwa podatkowego zgodnie z zapisami ustawy z 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym  (Dz. U. 1996, nr 102, poz. 475).

W zależności od zakresu świadczonych usług występują różnice w wymaganej wysokości sumy obowiązkowego ubezpieczenia OC dla biur  (w przeliczeniu na złotówki):

  • 15 000 euro, gdy prowadzona jest działalność usługowa dotycząca prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego
  • 10 000 euro przy prowadzeniu wyłącznie ksiąg rachunkowych
  • 5 000 euro – jeśli biuro wykonuje tylko czynności doradztwa podatkowego.

 

Praktyka mówi, iż bardzo rzadko spotykane są biura rachunkowe specjalizujące się wyłącznie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Zazwyczaj zajmują się one również doradztwem podatkowym, toteż z reguły suma ubezpieczenia OC dla biura to równowartość w złotych 15 tysięcy euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *