Usługi w chmurach, VAT do Fiskusa…

Dodał

1.chmuryPrzy kupnie usługi w chmurze obliczeniowej trzeba się liczyć z koniecznością rozliczenia podatku obrotowego. W zależności od lokalizacji usługodawcy, VAT rozliczany jest u źródła, bądź przez nabywcę.

Chmura obliczeniowa (cloud computing) to biznesowy model, w którym usługą dostępną za pośrednictwem Internetu jest oprogramowanie i użytkowanie stosownej infrastruktury IT. Dzięki chmurom nie trzeba instalować rozmaitych aplikacji na własnym urządzeniu. Przykładem wykorzystania chmur obliczeniowych jest chociażby księgowość on-line.

Niestety w Polsce system cloud computing nie jest jeszcze najlepiej rozwinięty, stąd najczęściej polskie firmy są zmuszone do zakupu tego rodzaju usług za granicą – jak przekonuje konsultant Deloitte – Robert Łuszczyna. Z reguły w Stanach Zjednoczonych, czy krajach azjatyckich.

Implikuje to nieco zachodu z rozliczeniem się z podatku obrotowego. W przypadku, kiedy transakcja zachodzi między dwoma przedsiębiorcami zastosowanie mają przepisy zawarte w art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami), czyli VAT odprowadzany jest w siedzibie usługobiorcy.

Jeśli jednak usługodawca będzie miał swoją siedzibę w Irlandii (w której przypadku brak rejestracji w Polsce dla celów tego podatku), dojdzie do transgranicznego świadczenia usług, czyli polska strona będzie zobligowana, by rozliczyć podatek należny na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia (art. 17, ust. 1 ustawy o VAT). Oznacza to, że nabywca będzie musiał wykazać należny podatek obrotowy wynikający z importu usług, ale będzie miał możliwość odliczenia go na ogólnych zasadach.

W przypadku, gdy usługodawcą na terenie naszego kraju jest nierezydent, jego dochody podlegają opodatkowaniu u źródła w wysokości 20 % – jak przypomina Ernest Frankowski, starszy menedżer w Deloitte. Interpretacja Izby Skarbowej z 1 marca 2013 (nr IPPB5/423-1258/12-3/MW) wypowiada się na temat usług w chmurze obliczeniowej uznając za nie również przetwarzanie danych, co powoduje, że polska firma uiszczając zapłatę za taką usługę nierezydentowi naszego państwa, winna zmniejszyć ją o podatek u źródła zgodnie z 20% stawką.

Nie dzieje się tak jednak za każdym razem. W sytuacji, kiedy kraj usługodawcy łączy z naszym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, to honorarium przysługujące usługodawcy powinno być rozliczane w kraju jego siedziby. Wymaga to jednakże przedstawienia certyfikatu rezydencji. Gdyby usługodawca nie dysponował certyfikatem, bądź nie byłoby umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to wówczas na usługobiorcy spoczywa obowiązek potrącenia podatku u źródła, musi on złożyć odpowiednie deklaracje podatkowe w Urzędzie Skarbowym.

W sytuacji, gdy handel usługą w chmurze obliczeniowej dotyczy podmiotów polskich (usługodawca i –biorca mają swoją siedzibę w naszym kraju), wydatki poniesione na zakup usługi mogą zostać wliczone w koszty podatkowe. Należy przez to rozumieć, iż pomniejszą one podstawę opodatkowania pod warunkiem, że usługi te ściśle związane są z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Kiedy usługa nabywana jest od zagranicznego usługodawcy, wystarczającym dokumentem, które pozwoli zaliczyć wydatek na nią poniesiony do kosztów przedsiębiorstwa, będzie jakiekolwiek potwierdzenie zawarcia transakcji, byleby zawierało dane obu firm, wartość usługi, datę jej wykonania.

Kiedy usługa kupowana jest od dostawcy z UE należy jeszcze pamiętać o tym, by zarejestrować się jako podatnik unijny i otrzymać nr VAT-UE niezbędny do stosowania europejskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *