Okulary korekcyjne dla spawacza – nie zapewni ich pracodawca

Dodał

16.spawaczZwolnienie z podatku zwrotu kosztów okularów, tak – ale tylko, jeśli przepisy BHP obligują zakład pracy do ich zapewnienia pracownikowi.

Interpelacja poselska (nr 21443/13) porusza temat rozszerzenia możliwości refundowania zakupu okularów na więcej grup zawodowych, a w szczególności dla spawaczy. Obecnie jest to możliwe tylko w przypadku osób pracujących powyżej 4 godzin przy ekranie komputera.

Odpowiedź ministra finansów zawierała tłumaczenie, że zwolnione z PIT mogą być tylko te ekwiwalenty, albo świadczenia rzeczowe, które otrzymuje pracownik, a do jakich przekazania pracodawcę obligują przepisy BHP. Wynika to z zapisu w art. 21, ust. 1, pkt. 11 ustawy o PIT (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zmianami).

Resort finansów zwrócił się do ministerstwa pracy o opinię w tej sprawie. Z uzyskanej odpowiedzi (pismo nr DPR-IV-0700-216-JF/2013) jasno wynika, iż zakład pracy ma obowiązek dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczą go przed wpływem szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia czynników występujących na jego stanowisku pracy. Przy czym,  jak wskazuje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 ze zmianami) do środków ochrony oczu i twarzy należą: gogle, okulary, osłony twarzy (wlicza się tu także półosłony, tarcze i przyłbice). Natomiast okulary korekcyjne nie służą do ochrony przed działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, a występujących przy spawaniu (promieniowanie optyczne, dymy spawalnicze, gorące i zimne odpryski metalu i żużlu), toteż w tym przypadku nie jest możliwe zaliczenie ich do środków ochrony indywidualnej. Zwłaszcza, że również rozporządzenie dotyczące BHP przy procesach spawalniczych (Dz. U. 2000, nr 40, poz. 470) nie uwzględnia takiej możliwości. Z tego wynika, że pracodawca nie jest zobligowany do ich refundacji.

Obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych istnieje dla pracodawców zatrudniających osoby pracujące na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe – zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej (Dz. U 1988, nr 148, poz. 973 ze zmianami). Nawiązuje ono do unijnej dyrektywy Rady 90/270/EWG z 29 maja 1990 w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe.

# #

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *